Všeobecní lekári a smartŠDTP

Vážení kolegovia, všeobecní lekári,

Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo niekoľko desiatok Štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP), ktoré nadobudli účinnosť 01.01.2019 a v priebehu nadchádzajúcich mesiacov budú  postupne pripravené ďalšie ŠDTP. Ak máte pocit, že sa Vás ŠDTP vytvorené celým  radom špecialistov alebo ošetrovateľské štandardy sestier vôbec netýkajú, je bezpečné a múdre zmeniť svoj postoj.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) pre Vás preto vytvorila projekt “Smart ŠDTP”, ktorého cieľom bude informovať a vysvetľovať nástrahy už zverejnených ŠDTP pre všeobecných lekárov.

Na stránke AVLS Vám budeme vysvetľovať súvislosti, ktoré všeobecný lekár

  1. potrebuje nevyhnutne vedieť , aby bol odborne a  právne chránený,
  2. tieto informácie všeobecnému lekárovi v  práci pomôžu  správne sa rozhodnúť, zvládnuť organizáciu,  uľahčia prácu, pomôžu manažovať pacienta, pomôžu
  3. a informácie, ktoré  chce vedieť, aby  bol ako všeobecný lekár informovaný a vzdelaný.

Každý smart ŠDTP uverejnený na stránke prešiel expertným a právnym posúdením našej odbornej spoločnosti – SVLS.
Každý smart ŠDTP bude prepojený preklikom na originálny text štandardu.

Autor: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS