Projekt SVLS – smart ŠDTP: prečo vznikol a načo slúži?

Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP) sú jediným nástrojom, ktorý stanovuje “mantinely” zdravotnej starostlivosti, ktoré sú ukotvené ako zákonná norma.

Môžeme polemizovať o tom, či sa v nich nachádza všetko alebo o tom, čo v nich chýba. Môžeme sa prieť o to, či tí, ktorí ich tvorili a tvoria boli najkompetentnejšími odborníkmi a či konkrétny ŠDTP nemal vytvoriť niekto iný.

Podstatné je, že ŠDTP je zákonným rámcom, na ktorý budú prihliadať zdravotné poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, súdy či prokuratúra.

Na stránke smartŠDTP Vám budeme vysvetľovať súvislosti, ktoré všeobecný lekár

  1. potrebuje nevyhnutne vedieť , aby bol odborne a  právne chránený,
  2. tieto informácievšeobecnému lekárovi v  práci pomôžu  správne sa rozhodnúť, zvládnuť organizáciu,  uľahčia prácu, pomôžu manažovať pacienta, pomôžu
  3. a informácie, ktoré  chce vedieť,aby  bol ako všeobecný lekár informovanýa vzdelaný.

Každý smart ŠDTP uverejnený na stránke prešiel expertným a právnym posúdením našej odbornej spoločnosti – SVLS.
Každý smart ŠDTP bude prepojený preklikom na originálny text štandardu.

Autor: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS