Koľko smartŠDTP si môže lekár preštudovať? Ako sa aktualizujú?

Doctor in a robe sitting at a table in a hospital computer monitor

Projekt smartŠDTP je v európskom zdravotníctva absolútne ojedinelý a vo všeobecnom lekárstve neexistuje nikde v Európe.

Na webovej stránke smartŠDTP sa nachádzajú aktuálne Štandardné, preventívne, diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP), ktoré sú schválené Ministerstvom zdravotníctva SR (MZ SR). V prípade ich aktualizácie sa na stránke smartŠDTP ponechá predchádzajúci ŠDTP a súčasne sa uvedenie aj aktualizovaný smartŠDTP spoločne s odkazom na stránku MZ SR, kde sa kompletný ŠDTP nachádza.

SmartŠDTP sú jedinečné tým, že z konkrétneho ŠDTP vyberajú podstatné súvislosti nevyhnutné pre prácu všeobecných lekárov na Slovensku. Súčasne ich upozorňujú na medicínske, a ak je to potrebné, aj na právne súvislosti analyzovaného smartŠDTP so zameraním na každodennú všeobecnú ambulantnú prax.

Ako často sa aktualizujú smartŠDTP? Vždy, keď je to potrebné. Všeobecní lekári, ktorí majú v SVLS/AVLS kontrolu ŠDTP, pravidelne študujú novinky a zapracovávajú ich na webovú stránku smartŠDTP.

Sme presvedčení, že naše smartŠDTP dostupné on-line sú naozaj prínosným pomocníkom pre každého všeobecného lekára.

Autor: SVLS/AVLS

Foto: fotolia.com